עד הקצה

עד הקצה הינו סרט דוקומנטרי המתאר את השתלשלות האירועים אשר הביאו למותו של רועי דרור ז"ל